Search

Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch giải ngân vốn đầu tư trong khu kinh tế Phú Quốc. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo BQL Khu Kinh tế Phú Quốc, Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Kiên Giang và các nhà đầu tư…

Theo đó, BQL Khu kinh tế Phú Quốc yêu cầu các nhà đầu tư phải tập trung nguồn lực sẵn có và huy động mọi nguồn lực có thể, sớm thực hiện thi công, triển khai dự án giải ngân vốn đầu tư trên cơ sở giao đất đến đâu thì triển khai xây dựng đến đó, những thủ tục nào chưa hoàn thiện thì khẩn trương hoàn thiện để đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình.

Nội dung và lộ trình triển khai dự án là các dự án đầu tư thương mại du lịch – dịch vụ, dự án dân cư được xác định trong kế hoạch. Căn cứ tình hình giao đất, cho thuê đất và tình hình thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư của các dự án, tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, lộ trình triển khai thi công các dự án trong năm 2022 được xác định theo 3 nhóm:

 Nhóm 1: Các dự án chuyển tiếp gồm có 49 dự án đã đưa vào hoạt động một phần, đang tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại, tập trung nguồn lực tiếp tục triển khai thi công, phấn đấu đến cuối năm 2022 số vốn giải ngân đạt 22.595 tỉ đồng

Nhóm 2: Các dự án dự kiến sẽ khởi công trong năm 2022 gồm có 14 nhà đầu tư thuộc 02 trường hợp: Đối với trường hợp các dự án đã có quyết định thuê đất, chưa được cấp Giấy phép xây dựng và trường hợp các dự án đang thẩm định phương án bồi thường; đang thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. Phấn đấu đến cuối năm 2022 số vốn giải ngân đạt 1.795 tỉ đồng

Nhóm 3: Các dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2022 gồm có 25 nhà đầu tư:

Đối với các dự án đã ký Hợp đồng lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đang thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và các dự án đang thực hiện chi trả tiền bồi thường (chưa ban hành quyết định thuê đất).

Đảo thiên đường Hòn Thơm Paradise Island

Đảo thiên đường Hòn Thơm Paradise Island

Tại hội nghị các nhà đầu tư cơ bản thống nhất với kế hoạch giải ngân vốn đầu tư trong khu kinh tế Phú Quốc. Tuy nhiên, để đạt được nguồn vốn giải ngân theo kế hoạch các nhà đầu tư đã nhiều ý kiến, kiến nghị BQL Khu Kinh tế Phú Quốc và các sở, ngành có liên quan cần quan tâm hơn về giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân trong dự án, sớm thi hành án đối với những hộ dân đã có quyết định thi hành, sớm xác định giá đất nhà đầu tư thực hiện việc bồi thường cho người dân…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng BQL Khu Kinh tế Phú Quốc – nhấn mạnh sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND thành phố Phú Quốc tham mưu UBND tỉnh để có những hình thức hỗ trợ, giúp đỡ nhà đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế. Mặt khác, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư; tập trung giải quyết nhanh, gọn đúng pháp luật thủ tục hành chính tại BQL Khu Kinh tế Phú Quốc trên tinh thần vừa thẩm định vừa hoàn thiện hồ sơ để giúp cho nhà đầu tư khởi công đúng lộ trình. Phối hợp cùng UBND thành phố Quốc rà soát những dự án đã giải phóng mặt bằng nhưng vẫn còn “da beo” tiến hành thực hiện quy trình thủ tục về bồi thường đất đai, hoa màu, vật kiến trúc theo quy định của pháp luật đối với những hộ chưa nhận tiền bồi thường để sớm bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án…

“Thị trấn Địa Trung Hải” - tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí được đầu tư xây dựng tại Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Dung

“Thị trấn Địa Trung Hải” – tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí được đầu tư xây dựng tại Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Dung

Riêng nhà đầu tư, ông Tùng yêu cầu sớm xúc tiến nhanh việc triển khai xây dựng đối với các dự án đủ điều kiện khởi công. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến cuối năm khối lượng giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đề ra. Căn cứ vào tiến độ giao đất cho thuê đất và tiến độ đầu tư đã cam kết, nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư trình BQL Khu Kinh tế Phú Quốc để được cấp phép xây dựng theo quy định, khẩn trương thực hiện song song các thủ tục chuẩn bị đầu tư, phối hợp chặt chẽ với cơ quan làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để được sớm bàn giao đất sạch, triển khai dự án.

Nguồn: HOÀNG DUNG
Thông tin liên hệ tư vấn nhanh về dự án– Hotline khối kinh doanh: 0937 553 226