Quận mới sáng tạo - Meyhomes Capital Crystal City

Meyhomes Capital Crystal City – Phát triển cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo 

Với “quận đổi mới sáng tạo” Meyhomes Capital Crystal City, chủ đầu tư Tân Á Đại Thành kỳ vọng đem lại một không gian thuận lợi để phát triển cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo.  Bước ngoặt của những thành phố đổi mới sáng tạo  Athens trở thành Thủ đô Đọc tiếp…

All in one