Search

Tổng diện tích đô thị An Thới Phú Quốc được điều chỉnh của hai quyết định là 13.2937 ha, với chức năng đất ở hỗn hợp, mật độ xây dựng từ 40% trở lên, được phép xây dựng tối đa 25 tầng.

Ngày 18/2, ông Võ Chí Sĩ, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Phú Quốc cho biết, thành phố vừa mới Công bố Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ (điều chỉnh bổ sung các công trình điểm nhấn cao tầng) Đồ án quy hoạch phân khu đô thị An Thới, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tỉ lệ 1/2000.

Quyết định cũng nêu rõ, hiện nay đảo Phú Quốc được thành lập là TP Phú Quốc, Vị trí đề xuất điều chỉnh bổ sung các công trình điểm nhấn thuộc phường An Thới, của thành phố (các khu vực đề xuất điều chỉnh là gần biển, nhằm hình thành các điểm ngắm hoàng hôn; đô thị phát triển nền, hỗn hợp, hài hòa giữa khu phát triển mới và cũ).

Ngoài ra, điều chỉnh quy hoạch nhằm phát triển không gian đô thị theo dạng nén để khai thác hiệu quả sử dụng dấu (giảm mật độ xây dựng, tăng tầng cao, tăng hệ số sử dụng đất), khai thác yếu tố cảnh quan tạo các công trình điểm nhấn cao tầng.

Theo đó, theo Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh được điều chỉnh có tổng diện tích 9.9614 ha; chức năng đất ở hỗn hợp; mật độ xây dựng tối đa 40%; tầng cao xây dựng tối đa 25 tầng; hệ số sử dụng đất tối đa 6,4 lần.

Trong khi đó, Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 được điều chỉnh có tổng diện tích 3.3323 ha, chức năng đất ở hỗn hợp; mật độ xây dựng tối đa 43%; tầng cao xây dựng tối đa 25 tầng; hệ số sử dụng đất tối đa 10 lần.

Các nội dung khác vẫn được thực hiện theo Quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 18/12/2013; Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh.