Giao thông vận tải đảo Phú Quốc là một bộ phận quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Vì vậy cần được ưu tiên đầu tư phát triển, trước tiên là nâng cấp mở rộng các tuyến trục chính, tuyến bao quanh, sân bay và các bến cảng để tạo tiền đề làm động lực kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đảo Phú Quốc góp phần hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đường trục Nam – Bắc (ĐT.973) Phú Quốc:

Là đường trục chính, đảm bảo giao thông xuyên suốt toàn đảo từ An Thới – Dương Đông – Suối Cái – Bãi Thơm với tổng chiều dài toàn tuyến 50,0km. Trong đó, chia thành các đoạn như sau:

+ Đường An Thới – Dương Đông – Suối Cái: Có chiều dài 39km, Quy mô tiêu chuẩn đường kĩ thuật cấp III địa hình đồng bằng và đồi, Vtk=80 km/h, mặt cắt quy hoạch tương đường đường cấp I, cố bố trí dải phân cách giữa, lộ giới 60,0m trong đó nền đường rộng 26m, gồm mặt 4 làn xe ô tô (4×3,75m=15,00m), dải phân cách giữa (3,00m), dải an toàn (2×0,50m=1,00m), lề (2×3,50m=7,00m). Dải cây xanh 2 bên rông tổng cộng 34,0m có dự phòng đất bố trí tuyến xe điện măt đất (Tramway) phía bên phải tuyến theo chiều từ An Thới đi Suối Cái.

Hệ thống giao thông xung quanh Phú Quốc

Hệ thống giao thông xung quanh Phú Quốc

+ Đường Suối Cái – Bãi Thơm: Có chiều dài 11,0km. Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình vùng núi Vtk= 60km/h, mặt cắt ngang quy hoạch tương đương đường cấp II, có bố trí dải phân cách giữa, lộ giới 32,0m trong đó nền đường rộng 16,5m, gồm: Mặt đường 02 làn xe (2×3,75m=7,5m), dải phân cách giữa 3,00m, dải an toàn (2×0,5m=1,00m), lề đường (2×2,50m= 5,00m). Dải cây xanh an toàn 02 bên đường rộng tổng cộng 15,5m.

Đường vòng quanh đảo Phú Quốc:

+ Đường Suối Cái – Ngã 3 Rạch Vẹm – Gành Dầu (ĐT.974): Có chiều dài 19,0km, điểm đầu cầu Suối Cái thuộc xã Bãi Thơm, điểm cuối xã Gành Dầu. Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình vùng núi, nền mặt đường rộng 9,0m, gồm: mặt đường 2 làn xe (2×3,00m=6,00m), lề đường (2×1,50m=3,00m), dải cây xanh 2 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

+ Đường Dương Đông – Cửa Lấp – Bãi Khem (ĐT.975): Với tổng chiều dài là 27,0km. Trong đó: đoạn Đương Đông – Cửa Lấp dài 9,5km, nền đường rộng 12,0m, lộ giới 42,0m, quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình đồng bằng và đồi, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 30,0m. đoạn Cửa Lấp – An Thới dài 16,0km, nền đường rộng 26,0m, lộ giới 50,0m, quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình vùng núi, mặt cắt quy hoạch tương đương đường cấp II, có bố trí giải phân cánh giữa, dai cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 24,0m có dự phòng bố trí xe điện mặt đất (Tramway) phía bên phải tuyến theo chiều từ An Thới đi Cửa Cạn; đoạn An Thới – Bãi Khem dài 1,5m, nền đường rộng 8,5m, lộ giới 21,0m, quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,5m.

Đường vòng quanh đảo Phú Quốc

Đường vòng quanh đảo Phú Quốc

+ Đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu: Có chiều dài toàn tuyến 27,0km, nền đường rộng 26,0m, lộ giới 42,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình đồng bằng, mặt cắt quy hoạch tương đương đường cấp II, có bố trí dải phân cách giữa, dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 16,0m có dự phòng đất bố trí trạm xe điện mặt đất (Tramway).

+ Đường Bãi Thơm – Hàm Ninh – Bãi Vòng – Vĩnh Đầm: Có chiều dài 45,0km, nền đường rộng 9,0m, lộ gới 21,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

+ Đường Rạch Vẹm – Rạch Tràm – Bãi Thơm: Có chiều dài 18,5km, nền đường rộng 9,0m, lộ giới 21,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

Các tuyến đường ngang Phú Quốc:

+ Đường Suối Cái – Mũi Chồng: Dài 12,0km, nền đường rộng 9,0m, lộ giới 21,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

+ Đường Cửu Cạn – Suối Cái: Dài 8,0km, nền đường rộng 22,5m, lộ giới 42,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp II địa hình vùng núi, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 19,5m.

+ Đường Gành Gió – Núi Tượng: Dài 6,0km, nền đường rộng 9,0m, lộ giới 21,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

+ Đường vào khu du lịch núi Đá Bàn: Có chiều dài 5,0km, nền đường rộng 9,0m, lộ giới 21,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

+ Đường cầu Cửa Lấp: Tuyến có chiều dài 4,0km, nền đường rộng 12,0m, lộ giới 20,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình đồng bằng và đồi, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 8,0m.

+ Đường Suối Tranh – Hàm Ninh: Tuyến có chiều dài 3,0km, nền đường rộng 12,0m, lộ giới 20,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình đồng bằng và đồi, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 8,0m.

+ Đường Nam sân bay Dương Tơ: Có chiều dài 4,0km, nền đường rộng 26,0m, lộ giới 50,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình đồng bằng và đồi, mặt cắt quy hoạch tương đương đường cấp I, có bố trí giải phân cách giữa, dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 24,0m có dự phòng đất bố trí tuyến xe điện mặt đất (Tramway) phía bên phải tuyến theo chiều từ Cửa Lấp đi.

+ Đường ra Bãi Vòng: Có chiều dài 3,0km, nền đường rộng 36,0m, lộ giới 46,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình đồng bằng, có bố trí dải phân cách giữa.

Trục đường DT 975 Phú Quốc

Trục đường DT 975 Phú Quốc

+ Đường Cầu Sấu – Bãi Sao: Có chiều dài 2,0km, nền đường rộng 9,0m, lộ giới 21,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

+ Đường vào suối Tiên: Có chiều dài 7,5m, nền đường rộng 9,0m, lộ giới 21,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

+ Đường Bãi Trường – Vĩnh Đầm: Có chiều dài 2,5km, nề đường rộng 12,0m, lộ giới 24,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III địa hình đồng bằng và đồi, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

+ Đường Đồng Tranh: Có chiều dài 4,0m, nền đường rộng 8,5m, lộ giới 20,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 11,5m.

+ Đường nhánh số 1: Tuyến được mở mới trên địa bàn xã Gành Dầu dài 1,5km, nền đường rộng 9,0m, lộ giới 21,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.

+ Đường nhánh số 2: Tuyến được mở mới trên địa bàn xã Gành Dầu dài 1,5km, nền đường rộng 9,0m, lộ giới 21,0m. Đường có quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp IV địa hình vùng núi, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 12,0m.  

+ Đường nhánh số 3 (Đường nhánh nối với đường Trục Nam – Bắc đảo với đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu): Có chiều dài 4,8km, nền đường rộng 26,0m, lộ giới 42,0m, có dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 16,0m. Đường được quy hoạch và xây dựng mới, sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn tuyến đường từ sân bay quốc tế Phú Quốc về các khu du lịch, đô thị phía Bắc đảo và tạo thành tuyến đường vành đai qua phường Dương Đông.

 Giao thông nông thôn và đô thị Phú Quốc

+ Đường xã, đường nông thôn: Cần có mặt đường rộng 3,0-3,5m, nền 5-6m, kết cấu tráng nhựa. Hệ thống cầu theo đường qua các sông rạch cần được bê tông hóa tạo điều kiện cho nhân dân đi lại sinh hoạt thuận tiện, học sinh đi học dễ dàng.

+ Đường đô thị: Mặt đường được nhựa hóa và trên vỉa hè cần có đèn chiếu sáng, cây xanh tạo bóng mát và lát gạch tạo thuận tiện cho người đi bộ, có hệ thống thoát nước tốt, mặt đường 7-12m, vỉa hè rộng trên 6m.

+ Các đường phục vụ du lịch và đường chính đảo khi đi qua trung tâm xã, phường và khu du lịch, bãi tắm cần được thiết kế đường tránh dành cho xe quá cảnh.